вторник, 2 декември 2014 г.

Биоритми на сън и бодърстване.

Период на бодърстване

Периодът на бодърстване съответства на светлия период от денонощието, а сънят - на тъмния период. Така се формират най-очевидните биоритми. През деня /приблизително между 12 и 18 ч./ нивото на физиологичните реакции на човека е високо.

Ритъм на сън и будуване.

През нощта, приблизително между 2 и 5 ч., тяхното ниво е минимално независимо от това, дали човек спи или е буден. Още много отдавна хората са си поставяли въпроса, какъв ритъм е по-добре - продължителен сън през големи интервали, или по-краткотраен сън с по-голяма честота?

Ритъм на нощният сън

У някои народи в тропическите области ритъма на нощният сън се съчетава с дневния. Тази необходимост очевидно е следствие от климата - хората се будят рано, за да успеят да поработят до настъпване на горещините. Известно е обаче, че и сред народите в умерените зони се срещат хора, които спят и денем - такива са били
  • - Наполеон,  
  • - Кутузов,  
  • - Едисон,  
  • - Чърчил.

Дневен сън.

Според някои учени дневният сън е необходим за отдих при продължителната умствена работа през деня. Но не трябва да се забравя, че сънят в следобедните часове съвпада с ритъма на максимална работоспособност. А вероятно е и максимално вреден. От друга страна раздробяването на съня през денонощието води до намаляване времетраенето на нощният сън, което допринася за намалената пълноценност на съня като цяло.

Денонощен биоритъм за сън и бодърстване.

В тропическите и умерените климатични зони сънят обикновено се свързва с часовете на тъмнина през нощта, а бодърстването - с часовете на дневното осветление, което оформа и основния биоритъм, свързан със съня и бодърстването. В условията на съвременното цивилизовано общество тези биоритми могат да се изменят в известна степен поради съществуването на жилища и на изкуствено осветление.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: