петък, 17 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 0 - нула, нулата.

Нула е безкрайност.

Нумерологичното значение на числото 0 (нула) е свързано с обозначаване на безкрайността и безграничността на Битието от една страна и на Нищото (Шунья, Пустотата, Празнотата) - от друга.

Първоизточника.

Нулата е първопричината на всичко съществуващо. Първоизточника, яйцето на Вселената. Чрез 0 се определят универсалността и косполитизма.

Отрицание и ограничение.

Нулата е свързана също с отрицанието и с ограничението в техните крайни, безмерни форми - безкрайното величие, безграничната нищожност, безконечния кръг и нищожно малкия атом.

Символ на Вечността.

Ако нула се появи в датата на раждане (в деня, в месеца или в годината), това означава и носи неуспехи. Такива хора трябва да се борят повече с живота от останалите.

Труден живот

Комбинирането на нулата с други числа, според нумерологичните характеристики, намалява тяхната сила. Присъствието на повече от една нула в датата на раждане (20.10.2000 г.) означава особено труден живот.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: