петък, 31 октомври 2014 г.

Зодиакални знаци - Близнаци.

Знак за Зодия Близнаци:
 Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Близнаци. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 29 октомври 2014 г.

Биоритми в жизнените процеси.

Синтезирането в съответствие с определени биоритми на свойствени за организма

 • - белтъци,
 • - въглехидрати и
 • - мазнини
образува процесите на  асимилация. А ензимното разграждане и окисляване на сложните органични съединения, съставя процесите на дисимилация, свързани с освобождаването на необходимата за организма енергия.

Асимилацията и дисимилацията са взаимно свързани. За да съществува, да се развива и да се самообновява, живият организъм се е приспособил и се нуждае от определени условия на заобикалящата го среда.

Външната среда предоставя на живия организъм необходимата
 • - храна,
 • - вода,
 • - кислород.

Тя му въздейства с определени ритмични колебания

 • - в температурата,
 • - в налягането на атмосферата,
 • - в интензивността и спектъра на слънчевите лъчи,
 • - в геомагнитното поле и
 • - в още много от своите фактори.
За поддържане на постоянството на вътрешната среда на организма през  еволюционното развитие са възникнали редица механизми, регулиращи функциите така, че те да не излизат извън определени количествени граници и биоритми.

Генетичната програма, заложена във всеки  жив  организъм се осъществява с колебания в определен диапазон. Данните, натрупани през последните 200-250 години, говорят за наличието на биоритми в живите системи, изучавани от науката хронобиология.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Зодиакални знаци - Телец.

Знак за Зодия Телец:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Телец. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 26 октомври 2014 г.

Биоритми и живот.

Същността на живия организъм се състои в непрекъсната обмяна на

 • - вещества,
 • - енергия и
 • - информация
в съответствие със съответните биоритми, произтичащи от  заобикалящата го среда. И това е най-постоянният и съществен белег на живота. Живият организъм съществува само тогава, когато в него непрекъснато се извършват многобройни ритмични биохимични реакции и биофизични процеси.

Жив организъм.

Ако тяхното протичане се прекрати или се измени коренно, организмът загива. Освен това той се самообновява в процеса на съществуването си за сметка на външната среда. От всичко това може да се направи заключението, че съществуването на живия организъм е свързано не с покой и неизменност, а с непрекъснато движение и непрекъснато самообновяване, съобразено в максимална степен с характерните за средата биоритми.

Биоритмична обмяна на вещества.

Материалният субстрат на живите организми постоянно се разпада и отново се образува. Това е процесът на самообновяване на организма, който става също за сметка на външната среда, храната и чрез дишането. Така от околната среда в организма постъпват разнообразни химични  вещества. Там те претърпяват сложни превръщания, като стават съставна част на живите клетки. Процесите на биоритмична обмяна на веществата завършват с изхвърляне на непотребните вещества от организма.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

събота, 25 октомври 2014 г.

Биологичен часовник - измерител за биоритми.

Биологичен часовник.

В организма съществува структура с качествата на биологичен часовник, която отмерва такта на различните биоритми.Той е в състояние да измерва време, да създава и поддържа ритъм с постоянен период и честота, независимо от наличието или липсата на циклични промени в околната среда. Друго важно свойство на часовника е възможността за синхронизиране на биоритмите в жизнено важните за организма периодични явления.

Биологични ритми.

В това се изразява техният приспособителен характер. Непосредствено се наблюдават обаче само "стрелките на часовника" - биологичните ритми, но не и самят биологичен часовник. Функционирането на свързващата ги част не осигурява напълно тясно връзка между тях, при определени условия стрелките могат да спрат, въпреки че часовникът продължава да върви.

Биоритми и физиологични процеси.

Действието на биологичния часовник се изразява не само в осигуряване на биоритмични промени при физиолигичните прецеси, но и в регулиране на явления, които в живота на организма протичат един или само няколко пъти. В такива случаи регулирането се изразява в това, че "вратата" се отваря само в определено време, и че протичането на явлението е възможно само тогава.

Технология на работа.

Дали при отварянето на вратата то ще протече действително, зависи от вътрешните съотношения на процеса, от зрелостта и от други фактори. Ако необходимото състояние за протичане на процеса настъпи скоро след определеното за това време /когато "вратата" вече е затворена/, явлението може да протече едва при следващото отваряне.

Външни дразнения предизвикват протичане на биоцикли.

Биологичният часовник не разполага със самостоятелен механизъм за предизвикване на биоритми и циклите му протичат, следвайки външните дразнения. Периодът му винаги е 24 часа, защото и външните условия показват точно такъв ритъм. Денонощните биоритми са наследствено обусловени  и се генерират ендогенно /в самия организъм/ от специализирана система.

Ендогенни колебания.

Генерираните  ендогенни циклични  колебания могат да се синхронизират по честота с периодично променящи се фактори от околната среда, означавани като синхронизатори или водачи на биоритъма. Както при животните, така и при човека денонощните биоритми имат важно приспособително значение.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 21 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 22 - двадесет и две.

Нумерологичното значение на числото 22.

Макар да се формира от числото на Душата 4 (2 + 2) и да носи много от неговите качества, в голяма степен числото 22 е под въздействието на двойката. Тези хора са доста инатливи и техните приятели и роднини ги считат за трудни характери. Хората с такова число често са принудени да страдат поради разлъка със своето семейство. Понякога това се случва и при повторен брак при мъжете.

22 е мистично число. 

Носителите на това число много знаят и добросъвестно изпълняват своята работа. Те са практични и подредени. И понеже не получават голяма поддръжка от своите колеги, партньори, роднини и членове на семейството, са принудени да се борят много в живота.

Този вид хора постигат големи успехи в политиката. 

Тя им е като манна небесна. Но в бизнеса могат да преуспеят само ако имат подкрепата на партньор. Те могат да ни учат да се отпускаме. С изключение на семейните проблеми, четворките поначало са способни да се справят с трудностите и да постигат успех.

Числото 22 е особено. 

То е свързано с висшето въплъщение на Божествения разум на Земята. Това е числото на аватара Вишну. Ключови дума на това число са красота, разкош, наслаждение и плодотворност. Всеки с числото двадесет и две трябва да има големи амбиции и гордост. Трябва да сте чисти пред Закона. А чрез своята дисциплина може да постигнете авторитарна позиция над другите хора.

Това число носи всестранни способности. 

Но Вие се пазете да не станете „универсалния войник“ или „дялан камък“. По-добре е да се специализирате в една област. Човек е способен само на едно велико дело.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 20 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 13 - тринадесет.

Значение на числото 13

Нумерологичното значение на числото 13 (тринадесет) е комбинация от 1 - Слънцето и от 3 - Юпитер. Слънцето причинява на Юпитер нещастия и ускорява хода на събитията, но също дава положителни черти, присъщи на единиците.

Негативно възприемане на числото тринадесет.

На запад има разбиране, че числото 13 носи неуспехи, но такова разбиране се утвърдило едва през 17-ти век. В негативното възприемане на това число лежи само психологията. Но в някои случаи тя е толкова силна, че в хотели, бизнеси, болници и др. се избягват стаи съдържащи в своя номер числото 13.

Разбирания за числото 13

Истината е, че е трудно да се разбере действителното значение на числото 13 и затова по-лесния начин е то да се обяви за нещастно. В Китай считат 13 за число на трудностите. В древно Мексико 13 било най-благородното число - символизирало Слънцето и положителната мъжка енергия. В Кабалата 13 не е лошо число и във втората книга за Мойсей може да се прочете за 13-те качества на Бога.

Числото тринадесет според нумерологията.

В нумерологията 13 е число на практичните, бдителни и надеждни хора, които лесно вникват в същността на нещата, постигат научни успехи, а задълбоченият им интерес към мирогледното разбиране може да им донесе сидхи (свръхестествени сили).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 19 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 10 - десет, десятка.

Нумерологично значение на числото десет.

Нумерологичното значение на числото 10 (десет, десятка) се формира от съчетаването на 1 (едно) - съзнанието, Слънцето и 0 (нула) - Безкрайността.

Качества на единицата.

Качествата на цифрата 1  в числото 10 доминират, поради което говорим за чест, вяра, самоувереност, име, слава (добра или лоша), действие в съответствие със законите на кармата. Добро число, защото води до изпълнение на плановете.

Качества на нулата.

Единицата е успеха. Нулата е неуспеха, но тласка към борба, която води към самоувереност и правилно разбиране на живота. Такива хора разцътяват и започват да сияят. Нулата създава и скрити врагове, но единицата позволява тяхното бързо разпознаване.

Успех с тежка борба.

Десятката е число на успеха, постигнат с тежка борба. За да се преодолеят многобройните препятствия, човек винаги трябва да е нащрек.

Ако сте се родили десятка, 

Вие ще изпълните своята мисия на Земята, помагайки на старите, младите и безпомощните, доколкото на това трябва да се научите. Намирайки правилно приложение на своите сили, Вие ще ги преумножите.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 17 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 0 - нула, нулата.

Нула е безкрайност.

Нумерологичното значение на числото 0 (нула) е свързано с обозначаване на безкрайността и безграничността на Битието от една страна и на Нищото (Шунья, Пустотата, Празнотата) - от друга.

Първоизточника.

Нулата е първопричината на всичко съществуващо. Първоизточника, яйцето на Вселената. Чрез 0 се определят универсалността и косполитизма.

Отрицание и ограничение.

Нулата е свързана също с отрицанието и с ограничението в техните крайни, безмерни форми - безкрайното величие, безграничната нищожност, безконечния кръг и нищожно малкия атом.

Символ на Вечността.

Ако нула се появи в датата на раждане (в деня, в месеца или в годината), това означава и носи неуспехи. Такива хора трябва да се борят повече с живота от останалите.

Труден живот

Комбинирането на нулата с други числа, според нумерологичните характеристики, намалява тяхната сила. Присъствието на повече от една нула в датата на раждане (20.10.2000 г.) означава особено труден живот.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Нумерология на числото 9 - девет, девятка.

Нумерологично значение в хороскопите на числото 9 (девет, девятка) е Метафизик.

Пламенни желания, възвишените идеали, космическо наследство. Стремите се да опознавате човешката душа, окултизмът, големите мистерии. Помагате на другите, себераздавате се. За вас богатството е даването, а не взимането. След 30-та си година ще преживеете просветление и ще станете едни от големите привърженици на тайно учение.

Цел на всички девятки е съвършенство. 

Привличат ви божествените и окултните умения. Мълчаливи сте по природа, но когато говорите, смисъла е дълбок. Любовта за вас е най-святото нещо на света. Тя ще ви помогне да изпълните всичко замислено. Любимият е най-добрата опора в живота Ви. Ще имате примерен и верен спътник в живота. Според нумерологичния хороскоп на хората с числото 9 им предстои дълъг и ползотворен живот. Делата им ще живеят и дълго след смъртта им.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 6 (шест, шестица).

Прости числа

Всяко от простите числа има определено значение в нумерологията при изграждането на числовите хороскопи.

Значение на числото 6

Нумерологичното значение в хороскопите на числото 6 (шест, шестица) е Учител. Това са хора с възвишени идеали и желание да ги достигат. Любовта е основа на техния свят и целта им е да я обогатяват. Помагате на хората. Обичат истината. Имат милосърдие и топлина. Жената шестица е грациозна, чаровна и одухотворена с музикални наклонности.

Мъж шестица.

Мъжът шестак е духовен водач, роден талант. Задоволява се с малко. Стреми се към най-висшето естетическо и духовно естество. Шестиците са чувствителни, раними, обиждат ги баналностите и грубоста. Не са себични, жертват се за близките си - в което е и силата им.

Препоръки за носителите на числото 6

Ако издържите, ще разрешите всичките си проблеми в живота до 35-та си година. Здравето ви е крехко, пазете го. Не претоварвайте сърцето - то е чувствителния ви орган. Ходете редовно пеша за здраве, плувайте, за да ви очакват приятни старини, без особени неприятности.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 15 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 5 - пет (петица).

Значение на числото пет.

Всяко от простите числа има определено значение в нумерологията при изграждането на числови хороскопи . Нумерологично значение в хороскопите на числото 5 е Писател.

Характеристика на петиците.

Жизнени, изпълнени с дух, въодушевление, енергия, авантюри. Действате със замах, стремите се към постоянни преобразувания. Имате склонност към промяна и разнообразие. Живеете в детайлите. Търсите важните и интересни събития. Надарени сте със свобода. Стремите се към по-високите и сфери, към вътрешната свобода.

Любов и запознанства.

Бързо и лесно се влюбвате. Лесно Ви се отдават запознанства. Без любов нищо в този живот няма смисъл за вас. Стремеж към щастие, ведър хумор, духовитост, удовлетвореност, одухотвореност.

Добър оратор. Ясен глас, богат речник и ораторско изкуство.

Блестите в света на забавленията и книжовността. Не се притеснявайте, че ви противоречат - такива са  всички интелектуалци, хората на духа.

Ако носителите на числото пет водят здравословен начин на живот, може да доживеят до дълбока старост. Слава и успех след тридесетата ви година, според нумерологичната характеристика на числото 5..

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 14 октомври 2014 г.

Видове биоритми.

Според периода на биоритъма.

В настоящо време най-разпространена е класификацията на биоритмите по големината на периода, в съответствие с което се определят:
 • * ритми с висока честота: от части от секундата до 30 минути (тези биоритми действат на молекулярно ниво, проявяват се на електрокардиограмите (ЕКГ), електроенцефалограмите (ЕЕГ), регистрират се при дишане);
 • * ритми със средна честота: с период от 30 минути до 28 часа (най-известен сред тях е т. нар. циркаден или денонощен ритъм);
 • * мезоритми: продължителност от 28 часа до 7 дни;
 • * макроритми: от 20 дни до 1 година (например менструалният цикъл при жените);
 • * метаритми: с период от 10 години и повече.

Някои биоритми могат да бъдат проследени само с помощта на високотехнологични прибори, за други от тях са необходими многогодишни научни изследвания, но има редица биоритми, които са изучени достатъчно добре. За тях ще говорим по-нататък.

Като цяло биоритмите се разделят на на адаптивни и неадаптивни. 

Адаптивните биоритми 

съвпадат по кратност с геофизичните ритми, за това те са най-важните за организма. Адаптивните биоритми позволяват на човек да се приспособи към условията на външната среда, да синхронизира физиологичните си процеси с изискванията на обкръжаващата среда. Счита се, че адаптивните биоритми са се формирали постепенно, в процеса на еволюцията, създавайки по този начин съвършен и хармоничен към природата организъм. Към адаптивните биоритми се отнасят
 • денонощните, 
 • лунните и
 • годишните ритми.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 12 октомври 2014 г.

Биоритми у човека.

Денонощни биоритми.

Различните функции при човека формират денонощните си биоритми независимо една от друга. Денонощните ритми на отделните функции се проявяват в различно време след раждането.

Двуфазен и многофазен биоритъм.

Двуфазният ритъм се развива от многофазен, като продължителността при свободно протичане на биоритъма е приблизително 25 часа. При недоносените деца денонощната ритмика се развива по-късно в сравнение с доносените.

Специфични човешки ритми.

У човека съществуват цяла поредица специфични биоритми, свързани с
 • - деня и ноща
 • - откриването на огъня
 • - телесната температура
и други, които ще разгледаме последователно.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Нумерология на числото 8 - осем, осморка.

Основно значение.

Нумерологично значение в хороскопите на числото 8 (осем, осмица) е Колекционер.

Характеристика.

Осмиците са енергични, ярко изразени организационни способности, непрекъснат стремеж към нови знания. Рационалност, практичност.

Професии и бизнес

Достигате високо в бизнеса, но ако проявявате тактичност в отношенията си с хората. Имате склонност към природните науки, особено - химията и физиката. Ще успеете в политиката, ако правилно насочвате своята енергия.

Предупреждения

Внимавайте с черния дроб и бъбреците. Пазете се от нощна работа и дълго заседяване.

Това са основните характеристики според нумерологията на 8 осмиците. Може да споделите свои знания и виждания в коментарите по-долу.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 10 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 7 (седем, седмица).

Прости числа.

Всяко от простите числа има определено значение в нумерологията при изграждането на числови хороскопи.

Седмицата е Мислител.

Нумерологично значение в хороскопите на числото 7 (седем, седмица) е Мислител. Мисловна и аналитична натура. Търсите дълбокия смисъл на нещата, а не повърхностните решения.

Медитирате и анализирате. 

Така откривате древни и нови истини. Придържате се към мистичната и окултна наука.

Занимавате се с лечителство. 

Лекувате себе си и околните с енергия. Близки са ви религиозните и мистични системи.

Държите се отнесено. 

Вслушвайте се само в собствения си глас. На прав път сте да опознаете себе си и другите.

Любовта е трудна, 

но няма истински чувства без страдание и болка. Намерете за спътник в живота личност от вашия знак и така ще се изградите прекрасна хармония, за която ще Ви завидят.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Характеристика на зодия Водолей

Това са основните характеристики на зодия Водолей, които намират приложение при изграждане на различни видове хороскопи и нумерологични прогнози, в т.ч. ро съвместимост.
 • Водолей - обхваща периода 21 януари - 19 февруари.
 • Ден - събота.
 • Талисман - кехлибар.
 • Цвят - светло син, зелен, черен.
 • Метал - олово.
 • Цветя - мак.
 • Аромат - карамфил.
 • Животно - гарван, сова.
 • Елемент - Въздух.
 • Планета - Сатурн, Уран.
Ако познавате и други интересни характеристики на зодия Водолей, които биха биле полезни в съставянето на хороскопи, да ги споделите по-долу в коментарите под тази тема.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 7 октомври 2014 г.

Характеристика на зодия Везни

Основни характеристики на зодия Везни, които намират приложение при съставяне на различни хороскопи, установяване на съвместимост и при проверка на нумерологична тенденция.
 • Везни - обхваща периода 23 септември - 22 октомври.
 • Ден - петък.
 • Талисман - елмаз, сапфир, корал.
 • Цвят - светло син, розов, кестеняв.
 • Метал - мед.
 • Цветя - лилия, роза.
 • Аромат - тютюн, сандал.
 • Животно - чинка, гълъбица.
 • Елемент - Въздух.
 • Планета - Венера.
Ако сте наясно и с други характеристики или полезна информация за зодия Везни при съставянето на хороскопи, може да ги споделите в коментарите по-долу.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 6 октомври 2014 г.

Характеристики на зодия Скорпион при съставяне на хороскопи.

Това са основните характеристики на зодия Скорпион, които се ползват при съставянето на хороскопи или нумерологични прогнози:
 • Скорпион - обхваща периода 23 октомври - 22 ноември.
 • Ден - вторник.
 • Талисман - рубин, диамант, топаз.
 • Цвят - виолетов, черен.
 • Метал - желязо, платина.
 • Цветя - мимоза.
 • Аромат - орхидея, гардения.
 • Животно - къртица, ламя.
 • Елемент - Вода.
 • Планета - Марс, Нептун. 
Ако познавате и други важни характеристики на зодия Скорпион, използвани при съставянето на хороскоп, може да споделите по-долу в коментари.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 5 октомври 2014 г.

Характеристика на зодия Лъв

Това са основните характеристики на зодия Лъв, които се използват обикновено при състовяне на хороскопи или нумерологични прогнози.
 • Лъв - обхваща периода 23 юли - 23 август.
 • Ден - неделя.
 • Талисман - диамант, рубин.
 • Цвят - червен, жълт, оранжев.
 • Метал - злато.
 • Цветя - мимоза.
 • Аромат - карамфил, слънчоглед.
 • Животно - пантера, куче.
 • Елемент - Огън.
 • Планета - Слънце.
Ако имате препоръки за допълнителни характеристики на зодия Лъв, може да ги споделите по-долу, в коментарите.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 3 октомври 2014 г.

Характеристики на зодия Дева

Това са основните характеристики на зодия Дева, които най-често се използват при съставяне на хороскопи или определяне на нумерологична прогноза?
 • Дева - обхваща периода 24 август - 22 септември.
 • Ден - сряда.
 • Талисман - сапфир, топаз, изумруд.
 • Цвят - бял, зелен, виолетов.
 • Метал -
 • Цветя - зюмбюл.
 • Аромат - лавандула, тютюн.
 • Животно - лястовичка, куче.
 • Елемент - Земя.
 • Планета - Меркурий.
Освен основните характеристики на зодия Дева, има и много други, които могат да намерят приложение в съставянето на различни хороскопи и определяне на съвместимост между зодиите.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Характеристики на зодия Близнаци

Основни характеристики на зодия Близнаци, които се използват при съставянето на хороскопи и нумерологична прогноза са следните:
 • Близнаци - обхваща периода 21 май - 21 юни.
 • Ден - сряда.
 • Талисман - ахат, опал.
 
 • Цвят - светло син, сив.
 • Метал -
 • Цветя - незабравка, маргаритка.
 • Аромат - лавандула, мандарин.
 • Животно - катеричка, маймуна.
 • Елемент - Въздух.
 • Планета - Меркурий.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 2 октомври 2014 г.

Характеристики на зодия Рак

Запознайте се с основните характеристики на зодия Рак, които намират приложение при съставяне на различни хороскопи и нумерологични прогнози.
 • Рак - обхваща периода 22 юни - 22 юли.
 • Ден - понеделник.
 • Талисман - опал, бисер, смарагд.
 
 • Цвят - бял, сив, сребърен.
 • Метал - сребро.
 • Цветя - лилия, гардения.
 • Аромат - мента, люляк.
 • Животно - лебед, заек, котарак.
 • Елемент - Вода.
 • Планета - Луна.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 1 октомври 2014 г.

Характеристика на зодия Телец


Основни характеристики на зодия Телец, които намират приложение при съставянето на хороскопи и нумерологични прогнози са:
 • Телец - 21 април - 20 май.
 • Ден - петък.
 • Талисман - сапфир, смаргд, тюркоаз.
 
 • Цвят - розов, ярко зелен.
 • Метал - мед.
 • Цветя - роза, зюмбюл, праскова.
 • Аромат - роза, бор.
 • Животно - бик, тюлен.
 • Елемент - Земя.
 • Планета - Венера.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: