сряда, 10 септември 2014 г.

Биоритми

Биоритмите около нас.

Биоритми има навсякъде около нас и всички ние сме подложени на тяхното постоянно въздействие. Което налага поне веднъж месечно да си правим биоритмограма (биоритмо хороскоп) и да съобразяваме поне най-важните си начинания с нея. Само така можем да се предпазим от редица необясними инциденти, а в някои от случаите да избегнем даже смъртоносна заплаха (например шофиране в нетрезво състояние в тройно критичен ден).

Външни условия, които въздействат върху биоритмите.

През милиардите години на развитие на живия свят са оцелявали онези видове, които най-добре са могли да се приспособят към ритъма за обкръжаващата ги среда. Температурата, светлината и други фактори спадат към биоритмите на неживата природа. Част от тях са сравнително постоянни, а други показват ритмични промени
 • - пред деня, 
 • - през месеца или 
 • - през годината. 

Слънце, Земя, Луна.

Със Слънцето са свързани цикличните промени на температурата и на светлината. С действието си върху приливите и отливите Луната раздвижва два пъти дневно водата на моретата и океаните, която залива по-тясна или по-широка ивица от брега. Лунната светлина ту разсейва нощната тъмнина, ту оставя звездите да светят.

През всеки сезон от годината светлинните и топлинните лъчи падат отвесно на различни места върху обикалящата Слънцето Земя, затова, особено в умерения климатичен пояс, се редуват четирите сезона:
 • - пролет, 
 • - лято, 
 • - есен и 
 • - зима. 

Биорътитъма на обкръжаващата ни среда.

Живите организми трябва да се приспособяват безусловно към промените в биоритъма на обкръжаващата среда иначе нямат шанс да оцелеят и фактически, те го правят по съвършен начин. Животното и растението реагират на ритмично повтарящите се дразнения от външния свят и ако тези дразнения престанат да съществуват, изчезват и техните реакции. Това са т.нар. външни биоритми, за чието съществуване не е необходим никакъв вътрешен механизъм.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

20 коментара:

 1. Земята диша
  Биоритмичната природа на приливите и отливите на Земята е характерна не само за хидросферата, а и за твърдата земя. Литосферата не е толкова "непоклатима" както може да Ви се стори. Тя също ритмично "диша", въпреки че се казва "От Земята по-сигурно място няма". Тук не става дума за земетресенията. Върху екватора повърхността на Земята се издига на височина около половин метър два пъти през денонощието.

  ОтговорИзтриване
 2. Макро биоритми - Слънцето пулсира. Пулсират и звездите. И всичко това има ритмична природа. А има ли човек, който да не е наблюдавал ритмите в промяната на големината и фазите на Луната. Тя се движи по небесния свод, като за 29,53 денонощия прави една пълна обиколка около Zemqta - една биоритмична пулсация. Това е продължителността на сидеричния /лунния/ месец.

  ОтговорИзтриване
 3. Поради взаимоотношенията на Земята със Слънцето, Луната и звездите всичко, което става на нашата планета, не е автономно, а протича под влиянието на външни, главно космични въздействия, превръщащи се на земята в биоритми с определена
  - амплитуда,
  - честота и
  - интерзитет.
  Тези конкретни характеристики на биоритмите определят и характера на тяхното въздействие върху различните биологични обекти и струтури.

  ОтговорИзтриване
 4. Ориентиране по биоритми в природата.

  Когато Слънцето се вижда и имат часовник, туристите лесно могат да установят къде е север. Часовникът се държи така, че малката стрелка да е насочена към Слънцето, линията, която преполовява ъгъла между 12 часа и малката стрелка, сочи север-юг.

  Обяснението е много просто: Земята се завърта около оста си за 24 часа, т.е. за това време привидното придвижване на Слънцето на небосвода е 360 градуса, затваряйки един пълен биоритъм. Това означава , че за един час Слънцето "изминава" 15 градуса. В Северното полукълбо, в 12.00 часа, то се намира точно на юг, а в Южното - на север.

  Малката стрелка на часовника прави два кръга на денонощие, т.е. на час изминава по 30 градуса в същата посока сьс светилото. От това следва, че ъгълът между малката стрелка и 12 часа винаги ще е два пьти по-голям, отколкото ъгьла, затворен между Слънцето и южната, респективно северната, посока.

  ОтговорИзтриване
 5. Ориентиране според ритъма на Луната.
  С помощта на Луната може да се определи посоката север - юг, но за това е необходим часовник, който да се движи едновременно с Луната. Такова „устройство“ за съобразяване с лунния биоритъм съществува при някои животни, което им позволява за ориентиране да им служи и посоката на Луната. Значението на Луната за ориентиране по посоките на света е по-малко от това на Слънцето, защото тя може да се използва само нощем, когато се вижда на небосвода.

  ОтговорИзтриване
 6. В своето развитие животните са придобили способността да се ориентират по Слънцето.

  Посоката на определени точки се определя в зависимост от неговата посоката. Часовникът им е необходим, за да отчитат "придвижването" му.

  Такъв е "часовникът на птиците" - на разсъмване биоритмите ги карат да започват да пеят в определен ред, а вечер замлъкват в обратния ред.

  Ако по време на свечеряването небето се забули от облаци, т.е. промени се силата на светлината, а оттам и установения биоритъм, песента на птиците може да се чуе два пъти в същя ред.

  Следователно, този процес се регулира изключително от силата на светлината.

  ОтговорИзтриване
 7. Биоритми при пчелите.
  Различните цветя, в съответствие със своите си биоритми, се разтварят в различни часове на деня. Затова по тях може да се направи часовник на цветята. Това е особено важно за пчелите, които могат да събират прашец и нектар само когато цветовете са разтворени. За да могат да работят икономично, те трябва да си отбележат посоката на местонахождението на нектара и времето, когато има смисьл да отидат там.

  ОтговорИзтриване
 8. Биологичният часовник е необходим както за посоката, така и за определяне на времето.
  Пчелите са способни да откриват поставените хранилки най-много в девет посоки в различни часове на деня, и то точно в определеното за всяка една време, при условие, че между моментите на поставянето им има промеждутък от поне 20 минути.

  ОтговорИзтриване
 9. Усетьт за времето при пчелите, не се влияе от понижаване или повишаване на температурата и се запазва с еднаква точност между температури от 18 до 35 градуса по Целзий.

  ОтговорИзтриване
 10. Как насекомите отбелязват мястото на храната? Във връзка с това е бил открит неповторимо интересният "говор", респ. "танц", на пчелите. Когато една от пчелите се натькне на храна, то тя се връща веднага в кошера и "докладва" на другите за откритието. Тя танцува интересен танц, описвайки осморка над питата. Пчелите обкръжават танцьорката и с протегнати напред пипалца я наблюдават възбудено. Танцът информира за посоката, разстоянието и количеството на храната. Вертикалната ос към питата винаги означава посоката на Слънцето, която сключва такъв ъгъл с оста на осморката, какъвто е ъгьльт между посоката на Слънцето и посоката на храната. Тъй като положението на Слънцето на небосвода се променя на всеки час с 15 градуса, посоката на танца сьщо трябва да се променя; в противен случай щастливката, открила храната, би подвела другарките си.

  ОтговорИзтриване
 11. При пчелите използването на Слънцето като ориентир за посока не е вроден, а условен рефлекс, формиращ се постепенно, в продьлжение на много дни и така се създава специфичен биоритъм, който те следват много точно в живота си.

  ОтговорИзтриване
 12. Различните насекоми, за ориентация, запомнят най-напред ъгьла между посоката на Слънцето и посоката на източника за храната и съобразно с него летят по всяко време на деня, а след това се научават с помощта на биологичния часовник да коригират привидното движение на светилото. При пчелите се е оформил такъв механизъм, свързан с биологичния часовник, който осигурява намирането на цветовете, и то винаги в определеното време.

  ОтговорИзтриване
 13. Разликата между използвания от нас ръчен часовник за ориентир и слънчевия ориентир на пчелите се състои в това, че нашият часовник сочи само посоката север - юг, а ориентирьт на пчелите показва винаги желаната посока, която много лесно се променя, ако някъде другаде разцъфне някое пълно с прашец цвете.

  ОтговорИзтриване
 14. Основният биоритъм, формиран от движението на Земята около Слънцето, се оказва ключов за една от най-важните функции на пчелите - да се ориентират към находищата на цветен прашец, от който преработват нектар за получаването на мед.

  ОтговорИзтриване
 15. Биоритми в прелитането на птиците.
  1. Прелетните птици се водят от един между сезонен биоритъм. Някои от тях, които живеят в умерения и в студения климатичен пояс, с наближаването на зимата отлитат на по-топли места, а през пролетта, когато настъпи хубаво време, се завръщат у дома. Промяната в продължителността на дните и на нощите е знакът за тръгване. Избирането на посоката на полета става по ориентири от небосвода, въпреки че вероятно е свързано и със земния магнетизъм.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-малките птици обикновено летят нощем, а през деня събират храна, докато по-големите предпочитат деня. Съответно на това различни са небесните ориентири, въз основа на които те могат да открият посоката към мястото на презимуване. Ориентирането им е извънредно точно. 75% от птиците се заврьщат на предишното място на гнездене с точност до 7 км.

   Изтриване
 16. Положението на птиците, които летят нощем е по-различно. Всички данни показват, че те се ориентират на първо място по звездите и че биологичният часовник не участва в ориентирането. Привидното движение на звездите по небосвода формира особен биоритъм, който следва звездното време - един звезден ден е равен на 23 часа и 56 минути.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За коригиране на движението на птичите ята е необходим часовник, който да се отклонява само с 4 минути от 24-часовия период на осцилациите, регулиращи другите дневни биоритми. Ето защо птиците се съобразяват само с полярната звезда и със звездите близо до нея. Нощем тези звезди описват тесен кръг около полюса близо до полярната звезда и точно сочат северната посока. Полюсът е тази точка на небосвода, към която е насочена оста на Земята, и, естествено, той остава на едно място.

   Изтриване
 17. Влияние на огъня върху основни биоритми.
  Ролята на откриването на огъня в развитието и промяната на някои биоритми у първобитния човек е свързаната с неговата интелектуална и културна еволюция. Съвременния човек ляга да спи съобразно собственото си желание, а не толкова по принуждението на вътрешния си биоритъм, диктуван от биологичния часовеник. Причина за тази промяна в хода на човешката еволюция е откриването на огъня. Използването на огъня в бита на първобитния човек води до промени, които безспорно са изиграли голяма роля за
  - разселването му извън тропическата област
  - увеличени възможности за отбрана,
  - по-голяма независимост от промените в околната температура,
  - термична обработка на храната, която я прави по-лесно усвояема и т.н.

  ОтговорИзтриване
 18. Светлината от огъня променя биоритмите.
  Не по-малко значение е изиграла и една друга промяна, а именно - произвежданата от огъня светлина през нощта и удължаване на периода на осветление. Това за първи път е въздействало върху естествено формираните биоритми у човека.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: