вторник, 2 декември 2014 г.

Биоритми на сън и бодърстване.

Период на бодърстване

Периодът на бодърстване съответства на светлия период от денонощието, а сънят - на тъмния период. Така се формират най-очевидните биоритми. През деня /приблизително между 12 и 18 ч./ нивото на физиологичните реакции на човека е високо.

Ритъм на сън и будуване.

През нощта, приблизително между 2 и 5 ч., тяхното ниво е минимално независимо от това, дали човек спи или е буден. Още много отдавна хората са си поставяли въпроса, какъв ритъм е по-добре - продължителен сън през големи интервали, или по-краткотраен сън с по-голяма честота?

Ритъм на нощният сън

У някои народи в тропическите области ритъма на нощният сън се съчетава с дневния. Тази необходимост очевидно е следствие от климата - хората се будят рано, за да успеят да поработят до настъпване на горещините. Известно е обаче, че и сред народите в умерените зони се срещат хора, които спят и денем - такива са били
 • - Наполеон,  
 • - Кутузов,  
 • - Едисон,  
 • - Чърчил.

Дневен сън.

Според някои учени дневният сън е необходим за отдих при продължителната умствена работа през деня. Но не трябва да се забравя, че сънят в следобедните часове съвпада с ритъма на максимална работоспособност. А вероятно е и максимално вреден. От друга страна раздробяването на съня през денонощието води до намаляване времетраенето на нощният сън, което допринася за намалената пълноценност на съня като цяло.

Денонощен биоритъм за сън и бодърстване.

В тропическите и умерените климатични зони сънят обикновено се свързва с часовете на тъмнина през нощта, а бодърстването - с часовете на дневното осветление, което оформа и основния биоритъм, свързан със съня и бодърстването. В условията на съвременното цивилизовано общество тези биоритми могат да се изменят в известна степен поради съществуването на жилища и на изкуствено осветление.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 30 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Водолей.

Знак за Зодия Водолей:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Водолей. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 28 ноември 2014 г.

Организация и структура на биоритмите.

Обменни процеси

Организацията и структурата на различните биоритми, формирани възоснова на обменните процеси във времето има съществено значение за приспособяването на висшите форми на живот към условията на заобикалящата ги среда.

Външна среда

Въздействията на външната среда, на които реагира живият организъм, предизвикват постоянно нарушаване на сложните обменни процеси, изразходването на енергия и вещества, обработването на информация. За съществуването на организма обаче е жизнено важно самообновяването на тези разрушени вещества или структури.

Изграждане и разрушаване на структура

Това ще рече, че в организма съществува постоянно изграждане и разрушаване на структурата, като регулаторните механизми са насочени към поддържане на равновесието на асимилацията и десимилацията и са в пряка зависимост от закрепените биоритми. Ако преобладава единият или другият процес, тогава се мобилизират механизмите за уравновесяването им.

При нарушаване на тези компенсаторни механизми настъпва гибелта на организма. Това е равновесен процес, който се регулира основно от установените биоритми, създадени възоснова на организацията и структурата на вътрешната и външната среда на организма.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 26 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Козирог.

Знак за Зодия Козирог:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Козирог. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 24 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Стрелец.

Знак за Зодия Стрелец:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Стрелец. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 23 ноември 2014 г.

Видове биоритми, синхронизатори и фактори, които им въздействат.

Продължителност или честота на биоритмите.

Тъй като всеки конкретен биоритъм се измерва с времето, за което се извършва един пълен цикъл от дадено периодично явление, то биоритмите най-често се подразделят според продължителността или честотата си:

Високочестотни са всички биоритми с период, по-малък от 30 минути.

Към тази група спадат различните процеси, свързани с дейността на
 • - сърцето, 
 • - дишането, 
 • - електроенцефаллографските промени, 
 • - колебанията на някои биохимични реакции и т.н.

Средночестотни са биоритмите с период между половин и шест дни.

В тази група се включват жизнените процеси, свързани с ритъма на
 • - бодърстване и сън, 
 • - активност и покой, 
 • - обмяна на веществата в денонощния жизнен цикъл, 
 • - състава на кръвта, 
 • - на урината и др.
Най-характерни за тази група са така наречените циркадни /денонощни/ биоритми, които заемат централно място и в общата хронология.

Нискочестотни са седмичните, лунните и годишните биоритми, каквито са:

 • - менструалните цикли, 
 • - ексекрецията на някои хормони, 
 • - половите цикли и т.н., 
чиято продължителност е от една седмица до една година. Към нискочестотните ритми се отнасят и биоритмите с пероид 23, 28 и 33 денонощия.

Има ритмика с 2, 3, 7 и 11-годишна продължителност.

Резултатите на спортистите се менят с 3-годишна цикличност. При лицата с подчертана творческа дейност съществуват периоди на подем и спадане със 7-годишна повторяемост, а 11- годишната ритмика на слънчевата активност е открита в редица биологични явления.

Свръхбавните цикли

Съществуват и свръхбавните цикли на еволюционните преобразувания и дори циклите на биологичните катастрофи, чиято продължителност е от порядъка на 10-100 млн.години.

Фактори влияещи на биоритмите.

Факторите, които влияят върху честотата на биологичните ритми, могат да бъдат
 • - екзогенни и 
 • - ендогенни.
Преди всичко влияние оказват естествените геофизични  цикли, свързани с въртенето на Земята около оста й и около Слънцето, т.е. смяната на деня с нощта, на годишните сезони и др. Това обуславя ритъма
 • - на естественото осветление,
 • - на температурата на въздуха,
 • - на атмосферното налягане
 • - на интензивността на електромагнитното и
 • - стойностите на геоелектростатичното поле и др.
За човека синхронизатори на биоритми са не само природните, но и социалните  фактори.

Синхронизатори на биоритми.

Съществено значение за синхронизиране на биоритмите имат социалните синхронизатори, като
 • - режим на труд и почивка,
 • - часовниците,
 • - средствата за масова информация.
Най-голямо значение като външни синхронизатори имат
 • - светлината и
 • - температурата на въздуха.
Синхронизатори могат да бъдат и редица вътрешни фактори, предавани както по нервни, така и по хуморални пътища на различни равнища в йерархичната стълбица на биологичните ритми. Познавайки синхронизаторите на биоритми, това ни позволява да ги използваме в
 • - процедури,
 • - подготовка и
 • - тренировки
за подобряване в широки граници на функционалните възможности на организма в изпълнението на различни роли и мисии в живота.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 20 ноември 2014 г.

Класификация на различните биоритми.

Класификация в биоритмологията.

Широко разпространение в биоритмологията има класификацията на биоритмите на основата на продължителността на времето, т.е на честотата на биоритмите. От тази  класификация се вижда, че  биологичните ритми  имат твърде широк честотен спектър. Тази разлика в периода може  да се наблюдава не само за различни показатели, но и за една и съща  функция.

Ритмични въздействия.

Ритмите варират както при различните индивиди, така и при един и същ човек, но в различни дни. "Плаващият" характер е резултат от въздействието на
 • - комплекс от фактори, 
 • - от наслояване на по-бавни ритми върху по-бързи, 
 • - от въздействието на множество управляващи механизми върху дадени функции, 
 • - от въздействието  на случайни външни фактори и др.

Биоритмите като прогностичен критерий.

Съществуването на приблизителна стабилност в биологичните ритми дава основание те да се използват като прогностичен критерий при оценяване на възможностите на организма да се приспособява към необичайни условия на външната среда. Има много  жизненоважни прояви, достъпни за наблюдение, които протичат ритмично
 • - пулсът, 
 • - дишането, 
 • - процеси в клетката.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 18 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Скорпион.

Знак за Зодия Скорпион:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Скорпион. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 16 ноември 2014 г.

Видове биоритми според структурно-функционалната им организация.

Класификация на биоритмите.

Според структурно-функционалната организация на живите организми биоритми са се формирали в следния вид:
 • -) ритми на клетъчно равнище;
 • -) ритми на равнището на органи;
 • -) ритми на равнището на целия организъм;
 • -) ритми на равнището на отделна популация.

Ритъм на функциониране на клетката.

Биологичните ритми от първата група са свързани с основните обменни процеси и определят ритъма на функционирането на клетката.

Биоритми на равнището на органите са такива ритми като тези

 • - на сърдечната дейност, 
 • - колебанията в броя на кръвните клетки, 
 • - ексекрецията на електролити, 
 • - производството на хормони и др.

Периодични колебания за целия организъм.

В третата група са включени тези периодични колебания, които определят функционалното състояние на целия организъм. Те се регулират от централната нервна система и от адаптивните хормони.

Биоритми на равнище популации.

На равнището на отделни популации съществуват ритмични колебания в изменчивостта на отделните видове, в разпространението на епидемиите и епизотиите и др.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 13 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Риби.

Знак за Зодия Риби:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Риби. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 11 ноември 2014 г.

Видове биоритми според природата им.

100 вида биоритми.

В  живите организми съществуват най-различни колебателни процеси (биоритми). За човешкия организъм досега са отбелязани около сто вида биологични ритми.

В зависимост от природата им биоритмите се делят на такива:

 • -) в растителни организми;
 • -) при животните;
 • -) у човека.
Биологичните ритми могат да се класифицират и на основата на значимостта им за организма в две големи групи:

А) Към първата група 

се причисляват екологичните, или адаптивните биоритми, като към тях се отнасят
 • - денонощните, 
 • - приливно-отливните, 
 • - лунните, 
 • - сезонните, 
 • - многогодишните ритми, 
които са свързани с приспособяването на многоклетъчните организми
 • - към условията на външната среда, 
 • - към действието на космическите фактори и преди всичко 
 • - към периодичните колебания на потока на слънчевата енергия. 
Тяхна основна характеристика е, че те съвпадат с периодичните геофизични фактори.

Б) Към втората група 

се причисляват функционалните биоритми. Към тях са включени всички останали биоритми, които осигуряват специфичните реакции и функции на организма - например
 • - промените в интензивността на изпаряването на вода
 • - цикли в обмяната в растенията, 
 • - ритъмът на сърдечните съкращения, 
 • - дихателните цикли и др.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 9 ноември 2014 г.

Как възникват всичките тези биоритми?

Причините за възникването на биоритми

(колебателните процеси) в живите организми са две:
 • - външни и
 • - вътрешни.
В течение на милиони годините живите организми са си изработвали различни физиологични механизми за най-добро приспособяване на обмяната на веществата към ритмичните колебания на външната среда.

Информация за естествените цикли в околната среда

Чрез геомагнитното и геоелектричното поле всеки организъм получава информация за естествените цикли в околната среда. Именно това са факторите, които регулират движението на биологичните часовници. Следователно човек не е само земно същество, а  и космическо. Той изпитва въздействието на редица космически влияния и преди всичко влиянието на периодичните колебания в потока на слънчевата енергия.

Ритмичните колебания

От друга страна е известно, че ритмичните колебания се зараждат в живата протоплазма по механизми и причини, свойствени на самото живо вещество. В ранните етапи на еволюцията са съществували най-различни колебания в обмяната на веществата. Поради действието на законите на естествения подбор обаче са се запазили тези форми на живот, които са приспособили метаболизма си към ритмичните действия на външната среда.

Запазването на биологичните ритми

По наследство се предава способността на организма периодично да променя обмяната на веществата и от целия диапазон на денонощните биоритми да използва тези, които му осигуряват най-пълно приспособяване към ритмичната програма. Това се потвърждана от фактите за запазването на биологичните ритми при изолация на човека от ритмичните изменения на външната среда в пещери, бункери или специални камери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

събота, 8 ноември 2014 г.

Зодиакален знак за зодия Везни.

Знак за Зодия Везни:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Везни. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 6 ноември 2014 г.

Кои системи в организма са подложени на биоритми?

Системи в живия организъм и биоритми.

Всички! На практика всички системи в живия организъм са подложени на едни или други биоритми. Но съществуват три системи:
 • - нервна,
 • - ендокринна и
 • - периферна /клетъчна/,
които регулират възникването и протичането на биологичните ритми. Тези системи контролират и управляват продължителността и последователността на обменните процеси. Съществуването на организма е резултат на определени циклични, т.е. колебателни процеси, които се променят в известни граници.

Начин за осигуряване на жизнената дейност.

Хомеостатичните механизми поддържат това неустойчиво постоянство и по този начин осигуряват жизнената дейност и приспособяването на организма към условията на околната среда. Колебателните процеси в организма се извършват на всички равнища на биологична организация:
 • - молекулно,
 • - клетъчно,
 • - тъканно-органно,  
 • - организмово,
 • - видово-популационно,
 • - биоценотично и
 • - биосферно.

Равнища на координация в организма.

На тъканно-органно равнище се осъществява координацията на изпълнителните механизми и реализацията на управляващите действия с помощта на различни биоритми, установени по време на еволюционното развитие на организма. На равнището на популацията, биоценозата и обществото действието на съответните биоритми се проявява в колебания на популационните характеристики:
 • - имунитет
 • - възприемчивост към болести, епидемии,
 • - социални фактори и др.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 5 ноември 2014 г.

Зодиакален знак на зодия Дева.

Знак за Зодия Дева:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Дева. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 4 ноември 2014 г.

Направления в Биоритмологията.

Биоритмологията се развива в три основни направления.

Първото направление 

има за задача да изучи и да опише различните биоритми при естествени условия на съществуването на
 • - едноклетъчните и многоклетъчните организми,
 • - на растенията,
 • - на животните и
 • - на човека.
Това направление се развива от 200-250 години и е един от завършените етапи на биоритмологията. Днес са описани многобройни по вид биоритми. Смята се, че при човека те са над 100. Вече  без съмнение се приема, че един от белезите на живота е ритмичността, т.е колебанията на метаболизма и на функциите във времето.

Многобройните изследвания на учени от различни страни показват способността на многоклетъчните организми да отразяват, т.е да измерват времето. Тази способност е наречена биологичен часовник. Изразява се във вътрешно обусловеното, предавано по наследство свойство на живите организми да променят
 • - ритмично,  
 • - периодично, 
 • - циклично 
обмяната на веществата си и да я съгласуват с ритмичните процеси на външната среда.

Биологични часовници от ясно изразен вид имат

 • - растенията, 
 • - птиците, 
 • - петлите, 
 • - славея, 
 • - чучулигата, 
 • - кукувицата, 
 • - пчелите
и всеки друг жив организъм, а вероятно този механизъм е разпространен и в неживата природа.

Второто направление 

на изследвания в биоритмологията е насочено към разкриване  на биофизичната и биохимичната природа на биологичните часовници. Установено е, че биоритмични колебания на функциите съществуват при организми, които имат ядро и други образувания. Тук се изучава биологичният часовник като генератор на биоритми, и механизмите които движат и управляват свързани с обмяната на нуклеиновите киселини - ДНК и РНК. Съществуването на клетъчен биологичен часовник е безспорно.


Третото направление 

на биоритмологията изучава регулацията на физиологичните процеси във времето, или както се нарича още организацията на биоритмите във времето, в самия организъм и на организма със заобикалящата го среда.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 3 ноември 2014 г.

Зодиакален знак за зодия Лъв.

Знак за Зодия Лъв:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Лъв. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 2 ноември 2014 г.

Биоритми и основни понятия.

Биоритмология.

Систематиката, изучаването, обяснението и използването в практиката на ритмичните явления са обект на биоритмологията. Неин предмет, най-общо казано, е цикличната времева  организация  на живата материя.

Ритъм

Под ритъм се разбира наличието на качеството периодичност в колебателните процеси или времето между две последователни еднакви състояния /фази/ на един периодичен процес. Ритмични, циклични или периодични са такива процеси, при които след изтичане на определено време /период/ процесът достига до същата стойност и състояние.

Фаза.

Под фаза се разбира времето, изтекло в рамките на един период от произволен, но фиксиран като начален момент за всеки цикъл. Най-често фазата се отчита или спрямо моментите на преминаване през средната стойност /нулата/, или при достигане на максимума /минимума/ на колебанието, или друг характерен момент за колебателния процес.

Биоритъм.

Биоритьм е закономерното повтаряне на някое явление, процес или  състояние биологичните системи (живите организми) през равни интервали от време.

Думата ритъм, ритмос на гръцки, означава съразмерност, стройност.

Смислово това понятие се свързва с  представата за хармония, за определена организация на периодично повтарящо се явление
 • - в природата, 
 • - в живите организми, 
 • - в изкуството и особено 
 • - в музиката.

Биологичен ритъм.

С понятието "билогичен ритъм" се определя основното свойство на живата материя да променя  хепиодичното от минимум към максимум и обратно равнището на обмяната на веществата, енергията и функциите, които са й присъщи.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Зодиакален знак на зодия Рак.

Знак за Зодия Рак:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Рак. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 31 октомври 2014 г.

Зодиакални знаци - Близнаци.

Знак за Зодия Близнаци:
 Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Близнаци. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 29 октомври 2014 г.

Биоритми в жизнените процеси.

Синтезирането в съответствие с определени биоритми на свойствени за организма

 • - белтъци,
 • - въглехидрати и
 • - мазнини
образува процесите на  асимилация. А ензимното разграждане и окисляване на сложните органични съединения, съставя процесите на дисимилация, свързани с освобождаването на необходимата за организма енергия.

Асимилацията и дисимилацията са взаимно свързани. За да съществува, да се развива и да се самообновява, живият организъм се е приспособил и се нуждае от определени условия на заобикалящата го среда.

Външната среда предоставя на живия организъм необходимата
 • - храна,
 • - вода,
 • - кислород.

Тя му въздейства с определени ритмични колебания

 • - в температурата,
 • - в налягането на атмосферата,
 • - в интензивността и спектъра на слънчевите лъчи,
 • - в геомагнитното поле и
 • - в още много от своите фактори.
За поддържане на постоянството на вътрешната среда на организма през  еволюционното развитие са възникнали редица механизми, регулиращи функциите така, че те да не излизат извън определени количествени граници и биоритми.

Генетичната програма, заложена във всеки  жив  организъм се осъществява с колебания в определен диапазон. Данните, натрупани през последните 200-250 години, говорят за наличието на биоритми в живите системи, изучавани от науката хронобиология.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Зодиакални знаци - Телец.

Знак за Зодия Телец:
Това е едно от най-изчистените в стилово отношение изображения на Зодия Телец. Може да използвате знака, за медитация върху характеристиките на зодията.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 26 октомври 2014 г.

Биоритми и живот.

Същността на живия организъм се състои в непрекъсната обмяна на

 • - вещества,
 • - енергия и
 • - информация
в съответствие със съответните биоритми, произтичащи от  заобикалящата го среда. И това е най-постоянният и съществен белег на живота. Живият организъм съществува само тогава, когато в него непрекъснато се извършват многобройни ритмични биохимични реакции и биофизични процеси.

Жив организъм.

Ако тяхното протичане се прекрати или се измени коренно, организмът загива. Освен това той се самообновява в процеса на съществуването си за сметка на външната среда. От всичко това може да се направи заключението, че съществуването на живия организъм е свързано не с покой и неизменност, а с непрекъснато движение и непрекъснато самообновяване, съобразено в максимална степен с характерните за средата биоритми.

Биоритмична обмяна на вещества.

Материалният субстрат на живите организми постоянно се разпада и отново се образува. Това е процесът на самообновяване на организма, който става също за сметка на външната среда, храната и чрез дишането. Така от околната среда в организма постъпват разнообразни химични  вещества. Там те претърпяват сложни превръщания, като стават съставна част на живите клетки. Процесите на биоритмична обмяна на веществата завършват с изхвърляне на непотребните вещества от организма.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

събота, 25 октомври 2014 г.

Биологичен часовник - измерител за биоритми.

Биологичен часовник.

В организма съществува структура с качествата на биологичен часовник, която отмерва такта на различните биоритми.Той е в състояние да измерва време, да създава и поддържа ритъм с постоянен период и честота, независимо от наличието или липсата на циклични промени в околната среда. Друго важно свойство на часовника е възможността за синхронизиране на биоритмите в жизнено важните за организма периодични явления.

Биологични ритми.

В това се изразява техният приспособителен характер. Непосредствено се наблюдават обаче само "стрелките на часовника" - биологичните ритми, но не и самят биологичен часовник. Функционирането на свързващата ги част не осигурява напълно тясно връзка между тях, при определени условия стрелките могат да спрат, въпреки че часовникът продължава да върви.

Биоритми и физиологични процеси.

Действието на биологичния часовник се изразява не само в осигуряване на биоритмични промени при физиолигичните прецеси, но и в регулиране на явления, които в живота на организма протичат един или само няколко пъти. В такива случаи регулирането се изразява в това, че "вратата" се отваря само в определено време, и че протичането на явлението е възможно само тогава.

Технология на работа.

Дали при отварянето на вратата то ще протече действително, зависи от вътрешните съотношения на процеса, от зрелостта и от други фактори. Ако необходимото състояние за протичане на процеса настъпи скоро след определеното за това време /когато "вратата" вече е затворена/, явлението може да протече едва при следващото отваряне.

Външни дразнения предизвикват протичане на биоцикли.

Биологичният часовник не разполага със самостоятелен механизъм за предизвикване на биоритми и циклите му протичат, следвайки външните дразнения. Периодът му винаги е 24 часа, защото и външните условия показват точно такъв ритъм. Денонощните биоритми са наследствено обусловени  и се генерират ендогенно /в самия организъм/ от специализирана система.

Ендогенни колебания.

Генерираните  ендогенни циклични  колебания могат да се синхронизират по честота с периодично променящи се фактори от околната среда, означавани като синхронизатори или водачи на биоритъма. Както при животните, така и при човека денонощните биоритми имат важно приспособително значение.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 21 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 22 - двадесет и две.

Нумерологичното значение на числото 22.

Макар да се формира от числото на Душата 4 (2 + 2) и да носи много от неговите качества, в голяма степен числото 22 е под въздействието на двойката. Тези хора са доста инатливи и техните приятели и роднини ги считат за трудни характери. Хората с такова число често са принудени да страдат поради разлъка със своето семейство. Понякога това се случва и при повторен брак при мъжете.

22 е мистично число. 

Носителите на това число много знаят и добросъвестно изпълняват своята работа. Те са практични и подредени. И понеже не получават голяма поддръжка от своите колеги, партньори, роднини и членове на семейството, са принудени да се борят много в живота.

Този вид хора постигат големи успехи в политиката. 

Тя им е като манна небесна. Но в бизнеса могат да преуспеят само ако имат подкрепата на партньор. Те могат да ни учат да се отпускаме. С изключение на семейните проблеми, четворките поначало са способни да се справят с трудностите и да постигат успех.

Числото 22 е особено. 

То е свързано с висшето въплъщение на Божествения разум на Земята. Това е числото на аватара Вишну. Ключови дума на това число са красота, разкош, наслаждение и плодотворност. Всеки с числото двадесет и две трябва да има големи амбиции и гордост. Трябва да сте чисти пред Закона. А чрез своята дисциплина може да постигнете авторитарна позиция над другите хора.

Това число носи всестранни способности. 

Но Вие се пазете да не станете „универсалния войник“ или „дялан камък“. По-добре е да се специализирате в една област. Човек е способен само на едно велико дело.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 20 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 13 - тринадесет.

Значение на числото 13

Нумерологичното значение на числото 13 (тринадесет) е комбинация от 1 - Слънцето и от 3 - Юпитер. Слънцето причинява на Юпитер нещастия и ускорява хода на събитията, но също дава положителни черти, присъщи на единиците.

Негативно възприемане на числото тринадесет.

На запад има разбиране, че числото 13 носи неуспехи, но такова разбиране се утвърдило едва през 17-ти век. В негативното възприемане на това число лежи само психологията. Но в някои случаи тя е толкова силна, че в хотели, бизнеси, болници и др. се избягват стаи съдържащи в своя номер числото 13.

Разбирания за числото 13

Истината е, че е трудно да се разбере действителното значение на числото 13 и затова по-лесния начин е то да се обяви за нещастно. В Китай считат 13 за число на трудностите. В древно Мексико 13 било най-благородното число - символизирало Слънцето и положителната мъжка енергия. В Кабалата 13 не е лошо число и във втората книга за Мойсей може да се прочете за 13-те качества на Бога.

Числото тринадесет според нумерологията.

В нумерологията 13 е число на практичните, бдителни и надеждни хора, които лесно вникват в същността на нещата, постигат научни успехи, а задълбоченият им интерес към мирогледното разбиране може да им донесе сидхи (свръхестествени сили).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 19 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 10 - десет, десятка.

Нумерологично значение на числото десет.

Нумерологичното значение на числото 10 (десет, десятка) се формира от съчетаването на 1 (едно) - съзнанието, Слънцето и 0 (нула) - Безкрайността.

Качества на единицата.

Качествата на цифрата 1  в числото 10 доминират, поради което говорим за чест, вяра, самоувереност, име, слава (добра или лоша), действие в съответствие със законите на кармата. Добро число, защото води до изпълнение на плановете.

Качества на нулата.

Единицата е успеха. Нулата е неуспеха, но тласка към борба, която води към самоувереност и правилно разбиране на живота. Такива хора разцътяват и започват да сияят. Нулата създава и скрити врагове, но единицата позволява тяхното бързо разпознаване.

Успех с тежка борба.

Десятката е число на успеха, постигнат с тежка борба. За да се преодолеят многобройните препятствия, човек винаги трябва да е нащрек.

Ако сте се родили десятка, 

Вие ще изпълните своята мисия на Земята, помагайки на старите, младите и безпомощните, доколкото на това трябва да се научите. Намирайки правилно приложение на своите сили, Вие ще ги преумножите.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 17 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 0 - нула, нулата.

Нула е безкрайност.

Нумерологичното значение на числото 0 (нула) е свързано с обозначаване на безкрайността и безграничността на Битието от една страна и на Нищото (Шунья, Пустотата, Празнотата) - от друга.

Първоизточника.

Нулата е първопричината на всичко съществуващо. Първоизточника, яйцето на Вселената. Чрез 0 се определят универсалността и косполитизма.

Отрицание и ограничение.

Нулата е свързана също с отрицанието и с ограничението в техните крайни, безмерни форми - безкрайното величие, безграничната нищожност, безконечния кръг и нищожно малкия атом.

Символ на Вечността.

Ако нула се появи в датата на раждане (в деня, в месеца или в годината), това означава и носи неуспехи. Такива хора трябва да се борят повече с живота от останалите.

Труден живот

Комбинирането на нулата с други числа, според нумерологичните характеристики, намалява тяхната сила. Присъствието на повече от една нула в датата на раждане (20.10.2000 г.) означава особено труден живот.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Нумерология на числото 9 - девет, девятка.

Нумерологично значение в хороскопите на числото 9 (девет, девятка) е Метафизик.

Пламенни желания, възвишените идеали, космическо наследство. Стремите се да опознавате човешката душа, окултизмът, големите мистерии. Помагате на другите, себераздавате се. За вас богатството е даването, а не взимането. След 30-та си година ще преживеете просветление и ще станете едни от големите привърженици на тайно учение.

Цел на всички девятки е съвършенство. 

Привличат ви божествените и окултните умения. Мълчаливи сте по природа, но когато говорите, смисъла е дълбок. Любовта за вас е най-святото нещо на света. Тя ще ви помогне да изпълните всичко замислено. Любимият е най-добрата опора в живота Ви. Ще имате примерен и верен спътник в живота. Според нумерологичния хороскоп на хората с числото 9 им предстои дълъг и ползотворен живот. Делата им ще живеят и дълго след смъртта им.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 6 (шест, шестица).

Прости числа

Всяко от простите числа има определено значение в нумерологията при изграждането на числовите хороскопи.

Значение на числото 6

Нумерологичното значение в хороскопите на числото 6 (шест, шестица) е Учител. Това са хора с възвишени идеали и желание да ги достигат. Любовта е основа на техния свят и целта им е да я обогатяват. Помагате на хората. Обичат истината. Имат милосърдие и топлина. Жената шестица е грациозна, чаровна и одухотворена с музикални наклонности.

Мъж шестица.

Мъжът шестак е духовен водач, роден талант. Задоволява се с малко. Стреми се към най-висшето естетическо и духовно естество. Шестиците са чувствителни, раними, обиждат ги баналностите и грубоста. Не са себични, жертват се за близките си - в което е и силата им.

Препоръки за носителите на числото 6

Ако издържите, ще разрешите всичките си проблеми в живота до 35-та си година. Здравето ви е крехко, пазете го. Не претоварвайте сърцето - то е чувствителния ви орган. Ходете редовно пеша за здраве, плувайте, за да ви очакват приятни старини, без особени неприятности.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 15 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 5 - пет (петица).

Значение на числото пет.

Всяко от простите числа има определено значение в нумерологията при изграждането на числови хороскопи . Нумерологично значение в хороскопите на числото 5 е Писател.

Характеристика на петиците.

Жизнени, изпълнени с дух, въодушевление, енергия, авантюри. Действате със замах, стремите се към постоянни преобразувания. Имате склонност към промяна и разнообразие. Живеете в детайлите. Търсите важните и интересни събития. Надарени сте със свобода. Стремите се към по-високите и сфери, към вътрешната свобода.

Любов и запознанства.

Бързо и лесно се влюбвате. Лесно Ви се отдават запознанства. Без любов нищо в този живот няма смисъл за вас. Стремеж към щастие, ведър хумор, духовитост, удовлетвореност, одухотвореност.

Добър оратор. Ясен глас, богат речник и ораторско изкуство.

Блестите в света на забавленията и книжовността. Не се притеснявайте, че ви противоречат - такива са  всички интелектуалци, хората на духа.

Ако носителите на числото пет водят здравословен начин на живот, може да доживеят до дълбока старост. Слава и успех след тридесетата ви година, според нумерологичната характеристика на числото 5..

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 14 октомври 2014 г.

Видове биоритми.

Според периода на биоритъма.

В настоящо време най-разпространена е класификацията на биоритмите по големината на периода, в съответствие с което се определят:
 • * ритми с висока честота: от части от секундата до 30 минути (тези биоритми действат на молекулярно ниво, проявяват се на електрокардиограмите (ЕКГ), електроенцефалограмите (ЕЕГ), регистрират се при дишане);
 • * ритми със средна честота: с период от 30 минути до 28 часа (най-известен сред тях е т. нар. циркаден или денонощен ритъм);
 • * мезоритми: продължителност от 28 часа до 7 дни;
 • * макроритми: от 20 дни до 1 година (например менструалният цикъл при жените);
 • * метаритми: с период от 10 години и повече.

Някои биоритми могат да бъдат проследени само с помощта на високотехнологични прибори, за други от тях са необходими многогодишни научни изследвания, но има редица биоритми, които са изучени достатъчно добре. За тях ще говорим по-нататък.

Като цяло биоритмите се разделят на на адаптивни и неадаптивни. 

Адаптивните биоритми 

съвпадат по кратност с геофизичните ритми, за това те са най-важните за организма. Адаптивните биоритми позволяват на човек да се приспособи към условията на външната среда, да синхронизира физиологичните си процеси с изискванията на обкръжаващата среда. Счита се, че адаптивните биоритми са се формирали постепенно, в процеса на еволюцията, създавайки по този начин съвършен и хармоничен към природата организъм. Към адаптивните биоритми се отнасят
 • денонощните, 
 • лунните и
 • годишните ритми.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 12 октомври 2014 г.

Биоритми у човека.

Денонощни биоритми.

Различните функции при човека формират денонощните си биоритми независимо една от друга. Денонощните ритми на отделните функции се проявяват в различно време след раждането.

Двуфазен и многофазен биоритъм.

Двуфазният ритъм се развива от многофазен, като продължителността при свободно протичане на биоритъма е приблизително 25 часа. При недоносените деца денонощната ритмика се развива по-късно в сравнение с доносените.

Специфични човешки ритми.

У човека съществуват цяла поредица специфични биоритми, свързани с
 • - деня и ноща
 • - откриването на огъня
 • - телесната температура
и други, които ще разгледаме последователно.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Нумерология на числото 8 - осем, осморка.

Основно значение.

Нумерологично значение в хороскопите на числото 8 (осем, осмица) е Колекционер.

Характеристика.

Осмиците са енергични, ярко изразени организационни способности, непрекъснат стремеж към нови знания. Рационалност, практичност.

Професии и бизнес

Достигате високо в бизнеса, но ако проявявате тактичност в отношенията си с хората. Имате склонност към природните науки, особено - химията и физиката. Ще успеете в политиката, ако правилно насочвате своята енергия.

Предупреждения

Внимавайте с черния дроб и бъбреците. Пазете се от нощна работа и дълго заседяване.

Това са основните характеристики според нумерологията на 8 осмиците. Може да споделите свои знания и виждания в коментарите по-долу.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 10 октомври 2014 г.

Нумерология на числото 7 (седем, седмица).

Прости числа.

Всяко от простите числа има определено значение в нумерологията при изграждането на числови хороскопи.

Седмицата е Мислител.

Нумерологично значение в хороскопите на числото 7 (седем, седмица) е Мислител. Мисловна и аналитична натура. Търсите дълбокия смисъл на нещата, а не повърхностните решения.

Медитирате и анализирате. 

Така откривате древни и нови истини. Придържате се към мистичната и окултна наука.

Занимавате се с лечителство. 

Лекувате себе си и околните с енергия. Близки са ви религиозните и мистични системи.

Държите се отнесено. 

Вслушвайте се само в собствения си глас. На прав път сте да опознаете себе си и другите.

Любовта е трудна, 

но няма истински чувства без страдание и болка. Намерете за спътник в живота личност от вашия знак и така ще се изградите прекрасна хармония, за която ще Ви завидят.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Характеристика на зодия Водолей

Това са основните характеристики на зодия Водолей, които намират приложение при изграждане на различни видове хороскопи и нумерологични прогнози, в т.ч. ро съвместимост.
 • Водолей - обхваща периода 21 януари - 19 февруари.
 • Ден - събота.
 • Талисман - кехлибар.
 • Цвят - светло син, зелен, черен.
 • Метал - олово.
 • Цветя - мак.
 • Аромат - карамфил.
 • Животно - гарван, сова.
 • Елемент - Въздух.
 • Планета - Сатурн, Уран.
Ако познавате и други интересни характеристики на зодия Водолей, които биха биле полезни в съставянето на хороскопи, да ги споделите по-долу в коментарите под тази тема.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 7 октомври 2014 г.

Характеристика на зодия Везни

Основни характеристики на зодия Везни, които намират приложение при съставяне на различни хороскопи, установяване на съвместимост и при проверка на нумерологична тенденция.
 • Везни - обхваща периода 23 септември - 22 октомври.
 • Ден - петък.
 • Талисман - елмаз, сапфир, корал.
 • Цвят - светло син, розов, кестеняв.
 • Метал - мед.
 • Цветя - лилия, роза.
 • Аромат - тютюн, сандал.
 • Животно - чинка, гълъбица.
 • Елемент - Въздух.
 • Планета - Венера.
Ако сте наясно и с други характеристики или полезна информация за зодия Везни при съставянето на хороскопи, може да ги споделите в коментарите по-долу.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 6 октомври 2014 г.

Характеристики на зодия Скорпион при съставяне на хороскопи.

Това са основните характеристики на зодия Скорпион, които се ползват при съставянето на хороскопи или нумерологични прогнози:
 • Скорпион - обхваща периода 23 октомври - 22 ноември.
 • Ден - вторник.
 • Талисман - рубин, диамант, топаз.
 • Цвят - виолетов, черен.
 • Метал - желязо, платина.
 • Цветя - мимоза.
 • Аромат - орхидея, гардения.
 • Животно - къртица, ламя.
 • Елемент - Вода.
 • Планета - Марс, Нептун. 
Ако познавате и други важни характеристики на зодия Скорпион, използвани при съставянето на хороскоп, може да споделите по-долу в коментари.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 5 октомври 2014 г.

Характеристика на зодия Лъв

Това са основните характеристики на зодия Лъв, които се използват обикновено при състовяне на хороскопи или нумерологични прогнози.
 • Лъв - обхваща периода 23 юли - 23 август.
 • Ден - неделя.
 • Талисман - диамант, рубин.
 • Цвят - червен, жълт, оранжев.
 • Метал - злато.
 • Цветя - мимоза.
 • Аромат - карамфил, слънчоглед.
 • Животно - пантера, куче.
 • Елемент - Огън.
 • Планета - Слънце.
Ако имате препоръки за допълнителни характеристики на зодия Лъв, може да ги споделите по-долу, в коментарите.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 3 октомври 2014 г.

Характеристики на зодия Дева

Това са основните характеристики на зодия Дева, които най-често се използват при съставяне на хороскопи или определяне на нумерологична прогноза?
 • Дева - обхваща периода 24 август - 22 септември.
 • Ден - сряда.
 • Талисман - сапфир, топаз, изумруд.
 • Цвят - бял, зелен, виолетов.
 • Метал -
 • Цветя - зюмбюл.
 • Аромат - лавандула, тютюн.
 • Животно - лястовичка, куче.
 • Елемент - Земя.
 • Планета - Меркурий.
Освен основните характеристики на зодия Дева, има и много други, които могат да намерят приложение в съставянето на различни хороскопи и определяне на съвместимост между зодиите.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Характеристики на зодия Близнаци

Основни характеристики на зодия Близнаци, които се използват при съставянето на хороскопи и нумерологична прогноза са следните:
 • Близнаци - обхваща периода 21 май - 21 юни.
 • Ден - сряда.
 • Талисман - ахат, опал.
 
 • Цвят - светло син, сив.
 • Метал -
 • Цветя - незабравка, маргаритка.
 • Аромат - лавандула, мандарин.
 • Животно - катеричка, маймуна.
 • Елемент - Въздух.
 • Планета - Меркурий.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 2 октомври 2014 г.

Характеристики на зодия Рак

Запознайте се с основните характеристики на зодия Рак, които намират приложение при съставяне на различни хороскопи и нумерологични прогнози.
 • Рак - обхваща периода 22 юни - 22 юли.
 • Ден - понеделник.
 • Талисман - опал, бисер, смарагд.
 
 • Цвят - бял, сив, сребърен.
 • Метал - сребро.
 • Цветя - лилия, гардения.
 • Аромат - мента, люляк.
 • Животно - лебед, заек, котарак.
 • Елемент - Вода.
 • Планета - Луна.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 1 октомври 2014 г.

Характеристика на зодия Телец


Основни характеристики на зодия Телец, които намират приложение при съставянето на хороскопи и нумерологични прогнози са:
 • Телец - 21 април - 20 май.
 • Ден - петък.
 • Талисман - сапфир, смаргд, тюркоаз.
 
 • Цвят - розов, ярко зелен.
 • Метал - мед.
 • Цветя - роза, зюмбюл, праскова.
 • Аромат - роза, бор.
 • Животно - бик, тюлен.
 • Елемент - Земя.
 • Планета - Венера.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

вторник, 30 септември 2014 г.

Зодия Овен

Основните параметри и характеристики на зодия Овен, които се ползват при съставянето на хороскопи са следните:
 • Овен обхваща периода 21 март - 20 април.
 • Ден - вторник.
 • Талисман - диамант, рубин, аметис.
 
 • Цвят - червен, оранжев.
 • Метал - желязо.
 • Цветя - мак, карамфил, лале.
 • Аромат - лавандула, сандал.
 • Животно - петел, вълк.
 • Елемент - Огън.
 • Планета - Марс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

понеделник, 29 септември 2014 г.

Биоритми при стареене.

Стареенето - здравен и социален проблем.

Стареенето е един от сериозните здравни и социални проблеми в икономически развитите страни известен още като застаряване на населението. Развитието на обществото води до абсолютно и относително увеличаване броя на възрастните и старите хора и на средствата, отделяни за здравни и социални грижи за тях.

Възрастови промени и биоритми.

Възрастовите промени в централната нервна система при стареене засягат в слаба степен биологичния часовник. Поради това денонощните биоритми не изчезват с възрастта, а претърпяват само промени в средната стойност за денонощието, във фазата или амплитудата си.Използване на биоритмите в напреднала възраст.

Познаването и използването на биоритмите може да спомогне за намаляване на здравословните проблеми в напреднала възраст. От друга страна, е възможно да се планира време, което е най-подходящо и продуктивно за определена дейност. По този начин може да се извлече максимална полза от житейския опит на възрастните хора.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

неделя, 28 септември 2014 г.

Нумерология на числото 11 - единадесет.

Мистичното число 11.

В нумерологията числото 11 (единадесет) е мистическо число. То се управлява от фиктивната планета Прозерпина. В римската митология Прозерпина е богиня на плодородието и подземното царство.

Сложно число.

11 от гледна точка на номерологията е сложно число, съставено то две единици (1) което усилва тяхното действие. От друга страна, сумата на двете единици е 2 (две, двойка). Това означава, че произтича трансформация в датата на раждане, която се отразява на характера на човека с число 11.

Интуиция и непознати неща.

Питомците на Прозерпина отлично се справят с окултизма, имат склонност към хипнозата и алхимията. Интересуват се от странни неща. Изучават непознатото. Имат интуиция и проницателност. Виждат скритите мотиви на хората.

Способности на числото 11

Хората, управлявани от числото 11, имат силни психически способности. Те умеят да влияят на околния свят и да го променят. Склонни са към анализ. Могат всичко да разнищят до подробности и от частите да синтезират ново качество.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

събота, 27 септември 2014 г.

Нумерология на числото 12 - дванадесет

Нумерологичното значение на числото 12 се формира от съставната комбинация на числата на Слънцето (1) и на Луната (2), които са пълни противоположности. Като съвместимост 1 и 2 не са идеалната двойка. Това поражда много умствени безпокойства (вълнения).

И макар че тройките са успешни, готови за сътрудничество и постигат успех в живота, то родените с дванадесетка никога не се отървават от безпокойството. И на всичко отгоре, страдат, че по този начин засягат близките си хора.

Раздира ги постоянното противоречие - стабилната и определена натура на единиците и постоянната промяна в мнението на двойките. Те са неуверени, променливи, решават всичко в последния момент. Започвайки работа, може да се откажат от нея. Но винаги са готови да се адаптират към всякакви обстоятелства.

Успех могат да постигнат в залеза на годините си, оставяйки зад гърба си неизброимо число проекти, започнати с ентусиазъм, но незавършени. 12 са идеалните изследователи, стига да има кой да завършва работата им. Бързо и често променят плановете си.

Затова никой не им вярва. Но тези хора харесват своя живот, имат добро здраве, сами се грижат за себе си, интересуват се от готвене, обичат да правят празници, имат добър вкус, интересуват се от философия и религия. Имат силата на единиците и вежливостта на двойките.

Символиката на числото 12 е страданието и безпокойството. Това е свързано и с жертвата и е възможно човека да бъде принесен в жертва заради планове или интриги на другите. Предубежденията и ревността у Вас привличат във Вашия живот нещастията. Тези слабости се предизвикват от страх за себе си.

Всичките Ви „врагове“ са отражение на Ваши вътрешни проблеми. Ако кладенеца е замърсен, време е да го почистим. Ако продължите да се поддавате на своите слабости, създавате си нови проблеми, още по неприятни от тези, които се опитвате да разрешите. Владейте се!
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

петък, 26 септември 2014 г.

Хороскоп

Какво е хороскоп?

Хороскопът е конкретно разположение на определени астрологически фактори за конкретен времеви интервал, съотнесен към рождената дата на човека, за когото се изработва хороскопа. Въз основа на хороскопа могат да се правят заключения за това до каква степен са благоприятни определени астрологически фактори за осъществяването на конкретна дейност от ежедневието на човека.

Хороскопът е

 • предразположение, 
 • възможност, 
 • шанс. 

Хороскопът не е

 • гадаене, още по малко 
 • предричане, 
 • предсказание, 
 • ясновидство или нещо подобно.
Ако хороскоп очертава добри физически възможности за определен ден, това означава, че бихте постигнали по-добри резултати от средно възможните за Вашето състояние във физическата област -
 • спорт, 
 • физическа работа, 
 • туристически поход...

Хороскопа посочва шансовете, но не дава гаранции.

Но ако нямате предварителен опит в дадената физическа дейност (например, бягане с препятствия), макар че имате физически подем, това не означава, че ще поставите рекорд или че ще спечелите съревнование, ако не сте се потрудили сериозно. Но шансовете за по-добро представяне в този случай са налице.

Естествено, ако не се явите на състезание, такъв шанс, посочван от направения Ви хороскоп, не означава нищо за Вас. Както се казва, ако ще се молите за шестица от тотото, като минимум трябва да пуснете поне един фиш. Но ако гледате отстрани, язък Ви за физическия подем.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

четвъртък, 25 септември 2014 г.

Астрология

Астрологията изследва влиянието на тънките енергии, идващи от различни източници в Космоса (планети, звезди, съзвездия) върху характера и съдбата на хората. Тези влияния имат динамичен характер и постоянно се променят според движението, пресичането и взаимодействието на различните космически фактори.
За по голямо удобство, тази динамика се представя като периодични хороскопи, таблици, графики, числа за различни периоди от време - денонощие, седмица, месец, година. Влиянието на тънките сили в Природата върху настроенията и живота на хората е малко изследвано и това поражда различни интерпретации и даже спекулации с данните, които често са предмет на спорове.

Астрологията няма общо признат и установен предмет. Често трактовките варират от астрономия, през мистика, суеверия, до съвременна форма на психология и психотерапия. Основни понятия, с които борави Астрологията са зодии, хороскопи, нумерология и др.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

сряда, 24 септември 2014 г.

Нумерология на числото 21 - двадесет и едно.

Нумерологичното значение на числото 21, макар да се формира от числото на Душата - 3 (2 + 1), то се отличава от останалите тройки. Комбинацията 2 и 1 съвсем не е тъждествена на 1 и 2 (12). Числото 21 влиза в групата на двадесетиците и следователно върху него по голямо влияние оказва числото 2.
 
Макар, че числото 21 се управлява от Юпитер, двойката му придава нежност, а единицата - потенциал за постигане на успех в живота. Такива хора са по-социални от останалите тройки. Те бързо стават популярни във всякакви компании и пред противоположния пол..

Понякога се бъркат в различните обстоятелства, но в крайна сметка са способни да се справят с трудностите, да се заемат с успешен бизнес или да служат на хората. Под въздействие на двойката те могат да бъдат съдии или дипломати, а единицата им позволява да преуспяват в живота. Числото 1 помага на числото 2. Ако тези хора изработят в себе си малко търпение, очаква ги още по-голям успех.

Вашата задача е да проявите решимост и настойчивост. Всяко изпитание или нещастие трябва да отстъпват пред твърдостта на Вашия дух. Стига сами да не си създавате изпитанията, то пътя на изпитанията е път на избраните, път към върховете. Пазете се от омразата и ожесточаването. Пътят от хиляди километри може да завърши само с една крачка. Действайте с доброта и любов. Това е според нумерологията значението на 21 в живота на хората.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: