сряда, 19 януари 2011 г.

Месечен биоритъм

Следващия важен биоритъм е месечният. Той не се измерва с нашите календарни месеци защото в природата няма процеси, съвпадащи по своя биоцикъл с октомври или март например.
Под месечен биоритъм се подразбира лунния цикъл, чиято продължителност е средно 29,5 денонощия. Лунният цикъл оказва огромно влияние на всички процеси, протичащи на нашата планета: морските приливи и отливи, периода на размножаване на животните, интензивността на поглъщане на кислорода от растенията и т. н.
 Луната влияе и на човека, особено отчетливо изменението на лунните фази чувстват хората, имащи здравословни проблеми. Например, при новолуние, когато гравитационното въздействие на Луната върху кората на Земята е особено силно, се увеличават рецидивите на заболяванията на сърдечно-съдовата система, понижава се активността на главния мозък, нараства броят на психичните нарушения.

В нашата страна малко хора отчитат влиянието на лунните фази върху състоянието на организма, а например в Индия и Китай, лунният биоцикъл е внесен в гражданския календар.
--------------------------------------------
Налични издания по английски език - за българи: