петък, 16 април 2010 г.

Астро биоритми.

Биоритмичните въздействията на Луната върху живота на планетата са безспорни. След Слънцето Луната е следващото небесно тяло, което привлича вниманието на човечеството от неговата зора.  На тази основа са възникнали редица вярвания за магическото въздействие на нашата спътница - каквото например е лунатизмът. И все пак е факт, че чрез светлината и гравитацията си Луната действа наистина върху живия свят на планетата.

Луната обикаля Земята за 29.5 дни и през това време обръща към нас в различна степен осветената си от Слънцето страна. Когато се намира между Слънцето и Земята, вижда се, т.е. не се вижда, само тъмната й страна, това положение се нарича новолуние. При пълнолуние тъмната страна се намира от другата страна и с целия си диск Луната отразява слънчевите лъчи и свети през нощта. Между тези две положения осветената й част всеки ден намалява или нараства.
 
Когато дискът е осветен наполовина говори се за първа, респ. за трета четвърт на Луната в зависимост от това, дали дискът й нараства или намалява. Вследствие на движението си около Земята Луната всеки ден изгрява с 50 минути по-късно. Тъй като нашата планета се върти около собствената си ос, а Луната продължава своя път, необходимо е още 50 минути въртене, за да я видим отново на хоризонта.

Ето защо един лунен ден продължава 24.8 часа.
Върху живия свят действа не само намаляващата нощната тъмнина светлина на Луната. Гравитационната й сила раздвижва водата на моретата и на океаните, затова на повечето морски брегове нивото на водата се променя ритмично - при прилив една ивица от сушата потъва, а при отлив отново изплува. Земята и Луната обикалят около общ гравитационен център, следователно средната точка на пътя на Луната и на Земята не съвпадат.
От обикалянето на системата Земя - Луна около един общ гравитационен център възниква центробежна сила. Намиращите се на повърхността на Земята водни площи, атмосферата и до известна степен земната кора се придвижват под влияние на центробежната сила на Земята, респ. на гравитационната сила на Луната. Гравитацията е най-силна в тази част, която се намира срещу Луната, а центробежната сила - на противоположната страна. Освен това формирането на приливите се влияе и от много географски фактори /протоци, ветрове, течения, нагънатост на морското дъно и т.н.
Дневният ритъм и амплитуда на приливите и на отливите на различните морета са много различни. На територии недалеч от Екватора водата залива бреговете два пъти дневно - когато са обърнати към Луната и когата са на противоположната страна. Големината на двете приливни вълни обаче може да е различна и дори може да се появи само една вълна. Значителни разлики във височината на приливите може да се наблюдават и на еднакви географски ширини. Промяната на нивото на водата в Средиземно море например е само няколко сантиметра, а край бреговете на Тихия океан достига 12 м.

Подобно на Луната Слънцето също влияе върху движението на морската вода, но то не предизвиква отделен ритъм на прилив и отлив, а влияе върху височината на приливите.
Когато Слънцето, Земята и Луната застанат на една линия /при новолуние и пълнолуние/, промяната на водното ниво е максимална и приливът е висок. При двете четвъртлуния приливите са най-ниски. Настъпващият два пъти през лунния месец висок прилив не трябва да се смесва със свързаните с подводните земетресения приливи, които имат опустошителна сила, нахвърляйки се върху бреговете с вълни, висока много метри.
--------------------------------------------

събота, 10 април 2010 г.

Биоритми във фармакологията.

Биоритмологичният подход при изучаване на заболяванията променя напълно доскорошните ни представи за времето на приемане и дозировката на лекарствата, които се предписват на болните.  Лекарствата имат различен ефект в зависимост от времето на прилагането им. Хипнотичните и наркотичните вещества са значително по-ефективни, когато се приложат около часовете на нормалния сън, отколкото във всеки друг час от денонощието.
Съществуват закономерни и следователно предвидими промени в биологичната чувствителност и отговора спрямо физични и химични агенти както при растенията, така и при животните и човека. Основният стремеж е да се намалят дозите в часовете с повишена чувствителност към лекарствата и да се подбере график на лечение, който щади максимално денонощния биоритъм на повлияваната функция в организма.
Лечебната практика се нуждае от известно преразглеждане от хронобиологичен аспект. По този начин би могло да се постигне намаляване на нежеланите странични ефекти, а също и на количеството скъпи лекарствени препарати. Този подход ще доведе несъмнено до оптимизиране на лечението. По този въпрос традиционните източни оздравителни системи стигат до положиние на виртуозност, при това още от най-дълбока древност.
--------------------------------------------
Налични издания по английски език - за българи: